Visie
Onze visie op coaching is dat het altijd aan moet sluiten bij het leven van de aanvrager. Omdat het leven verloopt volgens een aantal ´wetmatigheden´ waardoor privé en werk zich nooit helemaal laten scheiden. Een van die wetmatigheden is dat alles altijd in ontwikkeling is. Dit kan met grote of met kleine stappen zijn, maar het beweegt. Een andere wetmatigheid is dat een ontwikkeling altijd gelijkmatig moet zijn. Een mens of een organisatie kan zich altijd op meerdere gebieden ontwikkelen. En globaal genomen moeten de diverse ontwikkelingen op die gebieden evenwichtig verdeeld zijn.

Een van de manieren om de menselijke ontwikkelingsgebieden in kaart te brengen, is de LIEF-methode. Hierin staan vier intelligenties die een mens nodig heeft om gelukkig en succesvol in het leven te staan. Succesvol in de breedste zin van het woord, dus meer dan financieel en materieel succes. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geluk, gezondheid en voedende sociale contacten. De ´L´ staat voor levensquotiënt. Levensintelligentie. Hoe gaat u om met de uitdagingen van het leven? Valt het leven u soms zwaar? Vindt u het soms lastig om gebeurtenissen te plaatsen? Of loopt het allemaal op rolletjes en kunt u alle gebeurtenissen prima plaatsen en verwerken? De ´I´ staat voor de alom bekende IQ, intelligentiequotiënt. Wat doet u voor werk en opleiding? De ´E´ staat voor EQ, emotionelequotiënt. Sociale intelligentie. Hoe zijn uw sociale contacten? Bent u in staat voedende en soms langdurige contacten op te bouwen? De ´F´ staat voor FQ, fysiekequotiënt. Fysieke intelligentie. Hoe verzorgt u uw lichaam? Geeft u het wat het nodig heeft? Een gezonde geest woont in een gezond lichaam.

Het Competentiehuis ondersteunt de coachingstrajecten met behulp van de LIEF-methode.

Resultaat
Een kort traject met diepe inzichten, eenvoudige en plezierige oefeningen voor de dagelijkse praktijk om het rendement voor altijd vast te houden.

Voor wie?
Voor iedereen die zijn ontwikkeling op welk gebied dan ook op een hoger niveau wil brengen. Dit op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Werkwijze
Tijdens een oriëntatiegesprek kijken we met u samen of wij u van dienst kunnen zijn. Als dit zo is, vertrekt u uit dit gesprek al direct met de eerste stappen die u kunt nemen. Tijdens dit gesprek werken we vooral aan het expliciet maken van uw doelstelling in de coachovereenkomst en het nemen van de eerste acties.

Meestal duren de trajecten tussen de 3 en de 6 sessies met een tussentijd van 6 tot 8 weken. Wanneer u regelmatig behoefte heeft aan een sparringspartner kunt u ook losse afspraken maken op het moment dat u daar behoefte aan heeft.

Contact

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat ik voor u kan betekenen? Vul dan hier uw gegevens in voor een vrijblijvend (kennismakings)gesprek. Ik help u graag.

Contactgegevens

E-mail: info@surani.nl
Website: www.surani.nl
Telefoon: 06 - 45 43 65 81

Bekijk social buttons
Verberg social buttons